Nieuwe regels hypotheek

De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen.

Wijziging hypotheekrenteaftrek 4e schijf

De maximale hypotheekrenteaftrek in de hoogste belastingschijf gaat jaarlijks met een half procent omlaag. Voor 2015 betekent dit dat het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken, daalt van 51,5% naar 51,0%.

Tijdelijk hogere vrijstelling schenkbelasting vervalt per 1 januari 2015

Sinds 1 januari 2015 is de tijdelijk verruimde vrijstelling van de schenkbelasting (tot € 100.000) vervallen. De normale vrijstelling geldt weer. Daarmee kunnen ouders eenmalig tot € 52.752 belastingvrij schenken aan een kind tussen de 18 en 40 jaar. De ontvanger moet het geld wel gebruiken voor de aankoop of verbouwing van het eigen huis of de aflossing op een eigenwoningschuld.

Hogere vrijstelling schenkbelasting voor woning in aanbouw

Had u in 2014 een eigen woning in aanbouw en heeft u daarvoor een schenking gekregen? En is deze schenking nog niet helemaal besteed in 2014? Dan kunt u onder voorwaarden ook in 2015 nog gebruik maken van de tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling.

Maximale hypotheek afhankelijk van waarde woning

U kunt in 2015 een hypotheek afsluiten tot 103% van de waarde van uw koophuis (inclusief 2% overdrachtsbelasting). Dit heet de Loan-to-Value. Loan-to-Value is de verhouding tussen de hoogte van de lening en de waarde van het huis.

2018: maximaal hypotheekbedrag 100% waarde huis

Tot 2018 verlaagt de overheid de Loan-to-Value stapsgewijs naar 100% (inclusief overdrachtsbelasting). Dit betekent dat u vanaf 2018 geen hogere hypotheek meer kan krijgen dan de waarde van het koophuis.

Hogere lening mogelijk bij energiebesparende maatregelen

Een hogere hypotheek blijft wel mogelijk als u energiebesparende maatregelen wilt meefinancieren. Zoals dakisolatie, energiezuinige kozijnen en deuren en zonneboilers. De extra ruimte hiervoor gaat in 2015 omhoog van € 8.000 naar € 9.000. Het hypotheekbedrag dat eigenaren van een ‘nul op de meter’-woning extra kunnen lenen wordt in 2015 verhoogd van € 13.500 naar € 25.000.

U moet minimaal € 32.000 verdienen om hiervan gebruik te mogen maken. De exacte voorwaarden staan vermeld in een Kamerbrief van 11 november 2014 over de wijziging van de leennormen 2015.

Hypotheekrenteaftrek alleen bij volledige aflossing

U krijgt sinds 1 januari 2013 alleen hypotheekrenteaftrek als u uw hypotheek in de looptijd volledig en tenminste annuïtair aflost. Dat betekent dat u elke maand een vast bedrag aflost dat bestaat uit rente en aflossing. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken. De aflosperiode met renteaftrek blijft 30 jaar.

Wijziging grensbedrag Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Op 1 juli 2014 is het grensbedrag voor het kopen van een woning met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) omlaag gegaan naar € 265.000. Op 1 juli 2015 daalt de bovengrens verder naar € 245.000.

In 2009 is de maximale hypotheek onder NHG-voorwaarden tijdelijk verhoogd van € 265.000 naar € 350.000. De afgelopen jaren is deze tijdelijke verhoging weer geleidelijk teruggebracht naar het oude niveau.

Hypotheekvoorwaarden starters versoepeld

Het kabinet heeft de hypotheekvoorwaarden voor starters versoepeld als zij een inkomensstijging verwachten. Bent u een starter en verwacht u binnen enkele maanden of jaren een verhoging van het salaris? Dan kunt u een ruimere hypotheek krijgen. De maatregel is ingegaan op 1 januari 2013.

Aftrek rente bij restschuld

Blijft u na verkoop van uw woning zitten met een restschuld? Dan mag u per 1 januari 2015 nog maximaal 15 jaar na de verkoopdatum de betaalde rente en financieringskosten aftrekken van de belasting.

De maatregel geldt voor restschulden die tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017 ontstaan. In de periode dat u nog recht heeft op aftrek hoeft u de lening niet af te lossen. De regeling is er ook voor huiseigenaren die na verkoop een woning gaan huren.

Restschulden meefinancieren onder Nationale Hypotheek Garantie

Wilt u verhuizen, maar verwacht u uw woning met verlies te verkopen? Dan is het soms mogelijk uw restschuld mee te financieren in een nieuwe hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Een belangrijke voorwaarde is dat zowel uw oude als uw nieuwe hypotheek onder de Nationale Hypotheek Garantie vallen. Ook mogen de kosten voor uw nieuwe woning inclusief de restschuld niet hoger zijn dan de NHG-kostengrens van € 265.000. Op de site van de NHG staan alle voorwaarden om restschuld mee te financieren.

Verhuisregeling hypotheekrenteaftrek

Bent u verhuisd, maar heeft u uw vorige woning nog niet verkocht? Als u aan de voorwaarden voldoet, mag u ook deze woning tijdelijk als eigen woning opgeven. U mag dan de hypotheekrente van deze woning nog maximaal 3 jaar aftrekken van de belasting.

Heeft u een woning gekocht die in aanbouw is of nog leeg? Dan mag u de hypotheekrente maximaal 3 jaar aftrekken.

Aftrek na tijdelijke verhuur

De hypotheekrenteaftrek voor de te koop staande voormalige eigen woning kan opnieuw ingaan na een periode van tijdelijke verhuur. De aftrek blijft gelden tot de resterende termijn is verstreken.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopwoning/nieuwe-regels-hypotheek

 

Update November 2014:

Prinsjesdag 2014

Op Prinsjesdag wordt de begroting over 2015 bekend gemaakt. Daarin staan ook een aantal maatregelen voor de hypotheek in 2015 . Veel wijzigingen voor hypotheek en wonen zijn echter al eerder besloten. Onderstaand overzicht is interessant voor iedereen die in 2015 een hypotheek wil afsluiten of een bestaande hypotheek heeft.

Btw-tarief tarief verbouwing

Tot 1 juli 2015 betaalt u over de kosten van een verbouwing slechts 6 procent BTW . Deze regeling is een aantal keer verlengd om de bouwsector te stimuleren. Vanaf 1 juli 2015 gaat u echt 21% BTW betalen bij een verbouwing of renovatie. Verbouwplannen? Zorg dat u voor die datum de offerte getekend heeft. Lees ook: 3 manieren om uw verbouwing te financieren.

Maximale hypotheek

De overheid verlaagt stapsgewijs de maximale hypotheek in verhouding tot de woningwaarde. In 2018 moet deze maximale ‘Loan to Value’ (lening tegenover waarde) 100% zijn. In 2015 wordt de volgende stap genomen en mag u maximaal 103% van de woningwaarde lenen . Let op: dit is inclusief overdrachtsbelasting.

De hoogte van de hypotheek is ook afhankelijk van uw inkomen . Later dit jaar maakt het Nibud de woonquote bekend. Op basis hiervan wordt berekend hoeveel van uw inkomen u mag lenen. Bereken zelf uw maximale hypotheek.

NHG-grens omlaag

Ook de NHG-grens wordt stapsgewijs verlaagd. Het grensbedrag voor een koopwoning wordt per 1 juli 2015 verlaagd naar € 250.000,- . Koopt u een woning die duurder is, dan is het niet mogelijk om een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantiehiervoor af te sluiten.

Hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek wordt in 2015 verder verlaagd. Het maximale aftrekpercentage gaat van 51,5% naar 51% . De komende jaren wordt het maximale aftrekpercentage jaarlijks verlaagd met 0,5% naar 38% in 2041. In 2015 betekent deze verlaging een lastenverzwaring van enkele tientjes voor de hogere inkomens bij de fiscale aftrek van de hypotheekrente.

Ruime schenkingsvrijstelling teruggedraaid

Per 1 januari 2015 wordt de ruime schenkingsvrijstelling teruggedraaid . In 2014 is het nog mogelijk om tot € 100.000,- belastingvrij te schenken voor een woning. Ook vervalt in dan de schenkingsvrijstelling voor restschuld ontstaan na 29 oktober 2012.

In 2015 blijft het mogelijk om belastingvrij te schenken, wanneer u binnen de onderstaande bandbreedtes blijft.

  • Een schenking tot € 2.092,- is altijd belastingvrij.
  • Ouders mogen jaarlijks tot € 5.229,- belastingvrij aan per kind schenken.
  • Voor de eigen woning of studie mogen ouders eenmalig tot € 52.281,- per kind belastingvrij schenken.

Valt een schenking buiten deze bandbreedtes, dan betaalt u 10% tot 40% belasting over een schenking . De hoogte van de heffing wordt bepaald door de familieband en de hoogte van de schenking.

Ontvanger Schenkingsbedrag Heffing
(pleeg)Kind of partner Tot € 117.214,- 10%
(pleeg)Kind of partner Vanaf € 117.214,- 20%
(achter)Kleinkind Tot € 117.214,- 18%
(achter)Kleinkind Vanaf € 117.214,- 36%
Overig Tot € 117.214,- 30%
Overig Vanaf € 117.214,- 40%

Tijdelijk twee woningen

Heeft u tijdelijk twee woningen? Dan is ook de hypotheekrente van de te koop staande woning, fiscaal aftrekbaar . In 2014 is de maximale termijn van de aftrek het huidige kalender jaar plus maximaal 3 jaar, maar in 2015 wordt dit het huidige kalenderjaar plus maximaal 2 jaar .

Termijn verlaagde overdrachtsbelasting

De verlengde termijn van de verlaagde overdrachtsbelasting wordt per 1 januari 2015 teruggedraaid. Wie in 2015 een woningbinnen 6 maanden doorverkoopt , betaalt minder overdrachtsbelasting. In 2014 is deze termijn nog 36 maanden.

Als u de woning binnen de gestelde termijnen doorverkoopt, betaalt u alleen overdrachtsbelasting over de meerwaarde van het pand . Deze maatregel is in het leven geroepen om de vastgoedmarkt te stimuleren.

Nog niet definitief

  • De WOZ-waarde van een woning moet in 2015 voor iedereen inzichtelijk. Dit voorstel is al goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer, maar heeft nog geen definitieve ingangsdatum.
  • Geldverstrekkers mogen mogelijk de kosten voor hypotheekadvies op zich nemen bij betalingsproblemen. Hiervoor moet een uitzondering gemaakt worden op het provisieverbod.

Bron: http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/nieuws/wijzigingen-voor-hypotheek-in-2015