Persbericht 19-10-2017:

In het vandaag gepubliceerde kwartaalbericht maakt het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) de kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voor 2018 bekend. Vanaf 1 januari stijgt de kostengrens naar €265.000,-. Dat is ruim 8% meer vergeleken met dit jaar- nu is de grens nog €245.000,-. Voor woningen waarin geinvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen, stijgt de NHG kostengrens naar maximal € 280.900,-.

De ruim € 15.000,- investeringsruimte biedt de koper de mogelijkheid voor verduurzaming van de eigen woning. En dat is ook nodig. Om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te halen, moet een groot gedeelte van de woningvoorraad verduurzaamd worden. Het nieuwe regeerakkoord spreekt de ambitie uit om uiteindelijk 200.000 woningen per jaar te verduurzamen. Een tempo dat nodig is om in 30 jaar tot 2050  de hele voorraad van 6 miljoen woningen te verduurzamen. Dat gaat niet vanzelf.

Met 1,3 miljoen bestaande klanten en jaarlijks tussen de 75.000 en 100.000 nieuwe klanten kan het WEW een impactvolle bijdrage leveren aan deze verduurzaming. “Een hypotheek met NHG is niet alleen verantwoord, maar levert ook maatschappelijk rendement en belangrijke voordelen op voor veel van de huishoudens. Door duurzame woningverbetering zullen de energielasten van huishoudens dalen, het wooncomfort toenemen en de woningwaarde stijgen” Aldus Arjen Gielen , algemeen directeur van het WEW.

Om dit te stimuleren heeft het WEW recent bijvoorbeeld de NHG Voorwaarden “& Normen vereenvoudigd. Hierdoor wordt het voor consumenten met NHG makkelijker om te investeren in energiebesparende  voorzieningen. Vanuit haar maatschappelijke functie staat het WEW klaar om mee te denken met het nieuwe cabinet, en om de NHG mogelijkheden nog meer toe te spitsen op de nieuwe ambities die in het regeerakkoord zijn geformuleerd.

Uitdaging voor starters

OP de huidige markt worden steeds meer woningen boven de vraagprijs verkocht en ziet het WEW dat met name starters veelal tegen de maximale lening  * financieren. Dat is op korte termijn onvermijdelijk, gegeven de schaarste aan woningaanbod. Maar, doordat consumenten aanvullende kosten zelf moeten financieren ziet het WEW dat zij steeds vaker kiezen voor minder verantwoorde financieringsvormen zonder NHG. ** Voor sommige bevolkingsgroepen bieden leningen of schenkingen van familie of vrienden uitkomst. Anderen, die deze extra financiele middelen niet tot hun beschikking hebben moeten blijven huren, of hun toevlucht zoeken tot consumptieve kredieten om alsnog een woning te kunnen financieren. Dit brengt risico’s met zich mee ***

Arjen Gielen: “Door starters op de woningmarkt de mogelijkheid te bieden de NHG premie mee te financieren bij de aankoop van de woning kunnen zij NHG  op een laagdrempelige wijze afnemen, zonder dat daarbij de toegang tot aanvullende financiering een rol speelt. Hierdoor kunnen zij alsnog  op een verantwoorde manier de aanschaf van hun woning financieren en wellicht alvast investeren in duurzame oplossingen voor hun nieuwe woning”

_____________________________________________________________________________________________

* (uit cijfers van het DNB blijkt dat) Voor huishoudens onder de 35 jaar de gemiddelde LTV bij het afsluiten van de hypotheek 94 %, in het eerste kwartaal van 2017 bedroeg. Over het gebruik van de maximale ruimte van de LTV zijn de meest recente beschikbare gegevens van 2016. Toen had ongeveer 25% van de huishoudens onder de 35 jaar een LTV van tussen de 101 en 102 procent, en zat daarmee op of vlak onder het maximum.

** Het percentage van de huizenkopers dat in aanmerking komt voor het afsluiten van een hypotheek met MHG en daar niet voor kiest is 30,9 % voor 2017 (cijfer tot nu toe). Er is de afgelopen Jaren een stijging te zien in dit percentage van 12 % in 2012, 18,7%  in 2013, 22,5% in 2014, 20,6 in 2015, naar 27,3% in 2016.

*** Kijk bijvoorbeeld naar Denemarken, waar een maximale LTV van 80% geldt voor met obligaties gedekte hypotheken. Huishoudens in Denemarken financieren het overage benodigde kapitaal bij. Dit kapitaal wordt weliswaar  verstrekt, maar niet via gedekte hypotheekobligaties, wel bijvoorbeeld via aanvullende risicovolle krediten van commerciële banken. Dit heeft ervoor gezorgd dat de Deense huishoudschuld thans de hoogste is in Europa (OESO, 2017)