OVERBIEDEN NEEMT DRASTISCH TOE:

Nu de woningmarkt aantrekt neemt ook het probleem van overbieden toe. In onze dagelijkse praktijk iets waar wij vaker mee geconfronteerd worden. Stel je biedt op een huis de vraagprijs en deze wordt door verkoper geaccepteerd. Vlak voor het tekenen krijg je dan te horen dat iemand hoger dan de vraagprijs bij verkoper geboden heeft. Veel kandidaten denken dan dat een mondelinge overeenkomst bindend is. Dat is echter onjuist. Een verkoper heeft nog altijd het recht om met de andere bieder verder te gaan. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere koper en de particuliere verkoper een koopovereenkomst getekend hebben. Wij verwijzen hierbij naar artikel 7.2 van het BW. De makelaar zal verkoper echter wel adviseren om de eerste partij ook de gelegenheid te bieden om zijn bod te verhogen. De frustratie van de eerste partij is dan volledig begrijpbaar. Echter een bevestiging van een mondelinge overeenkomst of een toegestuurd concept van de overeenkomst wordt niet gezien als een ondertekende koopovereenkomst. Wij adviseren bij een dergelijke belangrijke beslissing dan ook een aankoopmakelaar mee te nemen die veel vragen vooraf kan beantwoorden. De verkopend makelaar kan hierbij geen rol spelen en behartigt de belangen van de verkopende partij.

foto van A New Home Makelaardij.